konserv

VISUAALTÕLKEBÜROO KONSERV

maakeeli disai­ni­büroo Konserv tegevus­vald­konnaks on multi­meedia ja graafiline disain. Teenus sisaldab veebi­meediat, tüpog­raafiat, video­töötlust, interak­tiivset multi­meediat, fotoma­ni­pu­lat­siooni, animat­siooni, 3d graafikat, trüki­meediat ja sellega seonduvat.

*visuaal­tõlkima — ideed ümber keelendama vormiks.

nuit events
nuit events
nuit events
redmoto
redmoto
redmoto
andry mt
viljandi metall
ravens futsal
mikk maaten
eco
eco
balu
balu
otepää
otepää
schmidt font
schmidt font
schmidt font
silverspoon
silverspoon
silverspoon
allan oolo
ajakiri tennis
futuristic
viljandi hokiklubi
lumi capital
velomoto

Koostöö alusta­miseks piisab tradit­sioo­ni­lisest teretut­vu­misest. Samas ei pea me üldse tradit­sioo­nides kinni olema.